Open navigation

Nhập khẩu khai báo container

iHaiQuan - Tờ khai nhập khẩu 


I. Giới thiệu:

Nội dung bài viết hướng dẫn thực hiện nhập liệu tờ khai nhập khẩu khai báo container trong phần mềm iHaiQuan™.

 

II. Hướng dẫn thực hiện:

Vị trí mở tờ khai

Hướng dẫn nhập liệu

 

1. Vị trí mở tờ khai

Vào phần mềm iHaiQuan™ trong bộ sản phẩm TS24pro;

Trên thanh tiêu đề nhấp chọn Tờ khai XNK;

Xuất hiện thanh công cụ, nhấn chọn Đăng ký tờ khai nhập khẩu;

 

 

2. Hình thức nhập liệu: nhập liệu trực tiếp vào giao diện phần mềm.

Mở tờ khai nhập khẩu đã khai chính thức (đã phân luồng), chọn tab Kết quả trả về, nhấn chọn Đăng ký danh sách container.

 

 

Sau đó trên giao diện phần mềm sẽ xuất hiện thêm tab Bổ sung container, người dùng nhấn nút Thêm mới.

 

 

Nhập liệu thông tin danh sách container cho tờ khai nhập khẩu, người dùng  thực hiện như các bước như hình:

 

 

(1) Hải Quan đăng ký và Số TK: Phần mềm tự động lấy thông tin chi cục Hải Quan và số tờ khai của tờ khai đang khai danh sách Container (phần này người dùng không cần nhập).

(2) Danh sách container: Nhập danh sách container bao gồm Số vận đơn của tờ khai nhập khẩu, Số containerSố seal và Ghi chú.

(3) Sau khi nhập xong danh sách Container, người dùng kiểm tra lại thông tin và nhấn nút Lưu.

Lưu ý: Số vận đơn phải giống với số vận đơn đã khai trong tờ khai nhập khẩu.

 

Gửi danh sách Container đã nhập lên Hải Quan, người dung thực hiện theo trình tự giống hình:

(1): Nhấn Ký số.

(2): Chọn Chức năng trình ký > Nhấn Đồng ý.

(3): Chọn Chữ ký số của công ty > Nhấn Ký.

(4): Nhập ‘Mã pin chữ ký số > Nhấn Đăng nhập.

(5): Chọn lại Chữ ký số của công ty > Nhấn Ký.Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.