Open navigation

Nhập khẩu khai báo container

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn thực hiện nhập liệu tờ khai nhập khẩu khai báo container trong phần mềm iHaiQuan.


Hướng dẫn thực hiện

1. Vị trí mở tờ khai

Tờ khai XNK > Đăng ký tờ khai nhập khẩu

2. Hình thức nhập liệu

Nhập liệu trực tiếp vào giao diện tờ khai trong phần mềm.

3. Bảng Kết quả trả về

Mở tờ khai nhập khẩu đã khai chính thức (đã phân luồng), chọn Đăng ký danh sách container.

Xuất hiện bảng Bổ sung container, nhấn Thêm mới.

Nhập thông tin danh sách container

(1) Hải Quan đăng ký, Số TK: Phần mềm tự động lấy thông tin chi cục Hải Quan và số tờ khai của tờ khai đang khai danh sách Container (phần này người dùng không cần nhập).

(2) Danh sách container: Nhập danh sách container bao gồm Số vận đơn của tờ khai nhập khẩu, Số container, Số seal và Ghi chú.

(3) Kiểm tra lại thông tin nhập liệu, nhấn Lưu (F5).

Lưu ý: số vận đơn phải giống với số vận đơn đã khai trong tờ khai nhập khẩu.

Sử dụng thiết bị chữ ký số để ký, gửi danh sách container đã nhập lên Hải Quan.


Bài viết liên quan

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.