Open navigation

Điểm bán hàng | Thanh toán

Tổng quan

Nội dung bài viết giới thiệu chức năng thanh toán trong Điểm bán hàng của hệ thống quản lý bán hàng 2ez 

Chức năng này hỗ trợ người dùng quản lý nhanh thông tin thanh toán đơn hàng bán của hệ thống điểm bán hàng.


Hướng dẫn thực hiện:

Vị trí mở chức năng: Điểm bán hàng > Bán hàng > Thanh toán


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.