Open navigation

Hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn lập hồ sơ chi chế độ, trường hợp nghiệp vụ hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe cho người lao động trên phần mềm iBHXH.


Hướng dẫn thực hiện

1. Vị trí mở hồ sơ nhập liệu:

Vị trí mở chức năng: Hồ sơ điện tử > Chi chế độ > [630] Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Bảng Chọn kỳ kê khai: tùy chọn kỳ kê khai cần lập tờ khai, nhấn chọn Đồng ý

2. Nhập liệu (*):

Thực hiện chọn biểu mẫu tờ khai, nhấp chọn vào tên thủ tục cần làm theo từng trường hợp, nhấp chọn thủ tục Xét duyệt chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe, điền đầy đủ thông tin Đợt xét duyệt, Thông tin tài khoản, Thủ trưởng đơn vị, nhấp chọn mẫu nhập liệu là M01B-HSB bên dưới để tiến hành nhập liệu.

Lưu ý: Đối với CQ BHXH Hà Nội, nút Có gửi kèm hồ sơ giấy trên form Thông tin chung sẽ mặc định được chọn.

Trên Tab M01B-HSB điền thông tin người lao động được hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Thực hiện nhập liệu theo 1 trong 2 cách:

Nhập liệu trực tiếp trên giao diện hồ sơ trong phần mềm;

Nhập liệu từ tập tin mẫu.

(*) tham khảo nội dung bài viết hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm.

Lưu ý:

  • Chọn đúng Mã nhóm hưởng theo tên thủ tục đã chọn tại tab Thông tin chung
  • Tại cột Điều chỉnh nhấp chọn trong trường hợp cần điều chỉnh lại thông tin Số CMND, thời gian nghỉ, tổng số ngày nghỉ, thông tin ngân hàng.

Kiểm tra lại nội dung nhập liệu, nhấn Ghi (F5) để lưu thông tin số liệu, thực hiện kết xuất báo cáo tổng hợp ra hồ sơ hoàn chỉnh và nộp qua bưu điện cho BHXH.

Thông thường, sau khi hoàn tất quá trình Ghi/Lưu (F5) dữ liệu thành công và không có lỗi báo đỏ phát sinh, phần mềm sẽ hỗ trợ người dùng kết xuất ngay trong giao diện nhập liệu bằng cách hiển thị hộp thoại Bạn có muốn kết xuất báo cáo không? > Nhấn chọn hoàn thành.


Bài viết liên quan

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.