Open navigation

Xuất khẩu đường biển container

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn lập tờ khai xuất khẩu đường biển container trong phần mềm iHaiQuan.


Hướng dẫn thực hiện

Trên thanh trình đơn chọn vào Tờ khai XNK, chọn Đăng ký tờ khai xuất khẩu

Hình thức nhập liệu: nhập liệu trực tiếp vào giao diện tờ khai trong phần mềm.

Bảng Thông tin chung

- Tiến hành nhập vào dữ liệu về loại hình khai báo, mã hải quan khai báo…, lưu ý các tiêu chí có dấu (*) là bắt buộc nhập, các ô màu xám là chỉ tiêu thông tin do hệ thống tự động trả về hoặc chương trình tự tính, doanh nghiệp không cần nhập vào những chỉ tiêu này.

- Giao diện nhập liệu là một mẫu nhập dài gồm nhiều chỉ tiêu kê khai;

- Thực hiện nhập liệu tuần tự từ trên xuống dưới;

- Chọn Hải Quan đăng ký tờ khai xuất khẩu;

 • Mã loại hình chọn B11 - Xuất kinh doanh, Xuất khẩu của doanh nghiệp đầu tư;
 • Mã PTVC chọn 2 – Đường biển (container).

Đơn vị xuất nhập khẩu:

 1. Người xuất (Mã): là thông tin đơn vị đang khai tờ khai xuất khẩu, thông tin này sẽ được chương trình lấy tự động ở phần khai báo Thông tin đơn vị.
 2. Người nhập (Mã): nhập thông tin công ty đối tác. Khi nhập thông tin đối tác cần lưu ý nhập vào dạng chữ in HOA không dấu. Ví dụ: TEN CONG TY ABC.

Lưu ý: phần Địa chỉ nhập thông tin lần lượt theo thứ tự: (1) số nhà, (2) đường, (3) quận huyện, (4) tên nước.

Vận đơn:

- Nhập thông tin về vận chuyển hàng hóa như phương tiện vận chuyển, cảng địa điểm dỡ / xếp hàng;

- Số vận đơn: nhập số vận đơn (nếu có);

- Số lượng kiện, Loại kiện: chọn loại kiện và nhập số lượng;

- Tổng trọng lượng hàng (Gross), Đơn vị tính Gross: Nhập vào tổng trọng lượng hàng gross và chọn đơn vị tính trọng lượng gross;

- Địa điểm lưu kho: chọn mã địa điểm lưu kho dự kiến cho hàng hóa chờ thông quan, mã địa điểm lưu kho có thể là địa điểm chịu sự giám sát của hải quan, các kho hàng, các công ty dịch vụ kho bãi hoặc kho công ty đã được đăng ký vào hệ thống;

- Phương tiện vận chuyển: Nhập vào phương tiện vận chuyển tùy theo phương thức vận chuyển bạn đã chọn ở trên. Ví dụ ở đây đi bằng đường biển thì nhập NHAP TEN TAU;

- Địa điểm nhận hàng cuối cùng: chọn cảng địa điểm nhận hàng cuối cùng;

- Địa điểm xếp hàng: chọn địa điểm xếp hàng.

Chứng từ kèm theo

- Giấy phép xuất khẩu: chọn mã giấy phép và nhập số giấy phép xuất khẩu (nếu có).

- Hóa đơn: nhập thông tin hóa đơn.

- Tiền thuế

 • Người nộp thuế: chọn 1 – Người xuất khẩu (nhập khẩu);
 • Mã xác định thời hạn nộp thuế: chọn D – Trường hợp nộp thuế ngay;
 • Số đính kèm khai báo điện tử: chọn mã, nhập số đính kèm khai báo điện tử.

- Địa điểm đích vận chuyển bảo thuế

 • Ngày khởi hành vận chuyển: chọn ngày khởi hành vận chuyển.
 • Địa điểm đích vận chuyển: chọn địa điểm đích vận chuyển và ngày khởi hành vận chuyển.
 • Thông tin khác: nhập thông tin ghi chú và các thông tin khác (nếu có).

Bảng Container

 1. Chọn thẻ Container
 2. Nhập Địa điểm xếp hàng lên xe chở hàng (Địa điểm lưu kho), nhập Thông tin đơn vị (Tên và địa chỉ công ty bằng tiếng Việt không dấu)
 3. Nhập Số Container

Bảng Chi tiết dòng hàng

 1. Chọn thẻ Chi tiết dòng hàng.
 2. Nhập Mã hàng (nên nhập số thứ tự dành cho loại hình Kinh doanh).
 3. Nhập Tên hàng (mô tả chi tiết).
 4. Nhập Mã HS.
 5. Nhập Số lượng.
 6. Nhập Đơn vị tính.
 7. Nhập Đơn giá hóa đơn.
 8. Nhập Mã tiền đơn giá.
 9. Bấm Lưu để lưu tờ khai xuất khẩu vừa nhập xong.


Bài viết liên quan

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.