Open navigation

Cấu hình sao lưu lên Google Drive

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách cấu hình sao lưu lên Google Drive trong phần mềm TaxOnline;

Người dùng cần có 1 tài khoản Gmail để có thể sử dụng chức năng này;

Chức năng hỗ trợ lưu tập tin sao lưu dữ liệu của phần mềm TaxOnline lên Google Drive;

Tập tin sao lưu dữ liệu dùng để phục hồi nguyên trạng thông tin đang sử dụng trong phần mềm, được ghi nhận đến thời điểm tập tin này được tạo ra.


Hướng dẫn thực hiện

1. Trên thanh trình đơn vào mục Tùy chọn

2. Chọn Cấu hình sao lưu lên Google Drive

Thực hiện Đăng nhậpCấu hình

  • Chọn Đăng nhập để kết nối với tài khoản Gmail;
  • Tùy chọn / Nhập thông tin tài khoản đăng nhập;
  • Xác nhận cho phép quyền truy cập vào Google Drive từ hệ thống của TS24;
  • Có thể tùy chỉnh lại Thời gian tự động sao lưu theo nhu cầu sử dụng;
  • Nhấn chọn Lưu để hoàn tất việc thực hiện.

Khi không cần sử dụng chức năng này, vào lại bảng Cấu hình sao lưu lên Google Drive, nhấn chọn Đăng xuất để hủy kết nối tài khoản Gmail với hệ thống TS24.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.