Open navigation

[Mẫu cũ] Tờ khai GTGT trực tiếp (05/GTGT)

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách lập Tờ khai GTGT trực tiếp (05/GTGT) áp dụng năm tính thuế từ 2021 trở về trước trong phần mềm TaxOnline..


Hướng dẫn thực hiện

Mở tờ khai nhập liệu

1. Trên thanh trình đơn vào mục Kê khai

2. Chọn Kê khai

3. Chọn Tờ khai theo thông tư cũ

4. Chọn Tờ khai GTGT trực tiếp (05/GTGT)

5. Xuất hiện bảng Chọn kỳ tính thuế, tùy chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai,  sau đó nhấn chọn Đồng ý.

Bảng nhập liệu Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 05/GTGT

1. Tại mục CQT cấp cục và CQT quản lý: tùy chọn cơ quan thuế cần nộp tờ khai đến

2. Nhập liệu trực tiếp trên giao diện hồ sơ trong phần mềm;

* tham khảo bài Hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm

3. Nhóm nút chức năng hỗ trợ thao tác nhập liệu

  • Lưu (F5): lưu lại thông tin đã nhập liệu vào tờ khai
  • Xóa (F3): xóa thông tin đã lưu trên tờ khai nhập liệu
  • Nhập lại (Esc): xóa thông tin đang nhập để nhập mới lại dữ liệu
  • Đóng (F12): đóng cửa sổ hiển thị tờ khai

Video hướng dẫn Tờ khai GTGT trực tiếp (05/GTGT)

https://web.ts24.com.vn/slides/slide/to-khai-thue-gtgt-truc-tiep-05-gtgt-40?fullscreen=1&quiz=1


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.