Open navigation

Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành biên lai (TB04/AC)

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách lập thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành biên lai (TB04/AC) trong phần mềm TaxOnline.


Hướng dẫn thực hiện

1. Vị trí mở chức năng:

Trên thanh công cụ nhấn chọn QLHĐ > Biên lai thu phí, lệ phí > Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành biên lai (TB04/AC) > Chọn kỳ tính thuế > Đồng ý

2. Hướng dẫn nhập liệu:

Nhấn chọn Thêm mới để tạo mới lần nhập liệu > Nhập số liệu vào mẫu tờ khai trên phần mềm > Nhấn Lưu (F5) để lưu lại nội dung thông tin sau khi đã hoàn tất nhập liệu.


Bài viết liên quan

Hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm

Ký nộp hồ sơ thuế điện tử

Kiểm tra kết quả nộp hồ sơ thuế điện tử

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.