Open navigation

[613] Thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách lập hồ sơ Thay đổi thẻ BHYT do thay đổi nơi KCB ban đầu trong phần mềm iBHXH.


Hướng dẫn thực hiện

- Trên thanh tiêu đề nhấp chọn Hồ sơ điện tử, chọn Thẻ, chọn hồ sơ [613] Cấp lại, đổi thẻ BHYT do thay đổi thời điểm đủ 5 năm liên tục, nơi KCB ban đầu

- Chọn kỳ kê khai, bấm Đồng ý. 

- Tại phiếu giao nhận hồ sơ, tùy chọn loại giấy tờ/ biểu mẫu cần thiết.

- Mẫu Bảng kê hồ sơ không bắt buộc.

- Nhập liệu trực tiếp vào biểu mẫu tờ khai trên phần mềm hoặc nhập từ file mẫu.

- Nhấn chọn phím Insert trên bàn phím để thêm dòng hoặc phím F11 để xóa bớt dòng.

1. Chọn nơi khám chữa bệnh mới theo danh sách nơi khám chữa bệnh của BHXH Việt Nam đưa xuống.

2. Nhập nội dung thay đổi, yêu cầu.

 

- Sau khi thực hiện nhập liệu xong, nhấn Ghi (F5) để thực hiện lưu lại thông tin đã nhập liệu và kết xuất tổng hợp ra bộ hồ sơ hoàn chỉnh.

Lưu ý: Trường hợp lưu nội dung nhập liệu xuất hiện cảnh báo lỗi, vui lòng xem kĩ hướng dẫn và kiểm tra nội dung nào có hiển thị lỗi đỏ/vàng để hiệu chỉnh hoặc nhập thêm thông tin.

- Ghim chữ ký số vào máy, Ký, nộp hồ sơ Bảo hiểm xã hội. 


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.