Open navigation

Cổng tra cứu hoá đơn

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn về chức năng sử dụng tại cổng tra cứu hoá đơn riêng của doanh nghiệp.

Private Portal (Cổng tra cứu hoá đơn riêng) là một giải pháp được phát triển bởi TS24, nhằm hỗ trợ đến doanh nghiệp có nhu cầu tạo riêng trang tra cứu hoá đơn cho cho khách hàng, đối tác của doanh nghiệp thực hiện tra cứu, đồng thời doanh nghiệp cũng có thể tự chủ động trong việc quản lý nội bộ thông tin hoá đơn bán ra, mua vào của mình trên hệ thống này.

Để đảm bảo sử dụng dịch vụ một cách tốt nhất, doanh nghiệp nên cần có:

. Quản trị viên quản lý hệ thống mạng.

. Hệ thống Domain, website, email.


Hướng dẫn thực hiện

Chức năng Tra cứu hoá đơn điện tử

. Hỗ trợ đối tượng người dùng là khách hàng / đối tác của doanh nghiệp thực hiện tra cứu thông tin hoá đơn doanh nghiệp đã xuất đến cho họ

1. Sử dụng trình duyệt web, truy cập trang www.myportal.ts24.com.vn (*), chọn vào mục TRA CỨU HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

(*) Tuỳ theo thông tin khi đăng ký dịch vụ, sẽ có tên miền riêng tương ứng theo tên của doanh nghiệp, ví dụ công ty Alpha Test tên miền sẽ có dạng tracuu.alphatest.vn

2. Nhập thông tin mã nhận hoá đơn, mã xác nhận để thực hiện tra cứu

3. Danh sách hiển thị hoá đơn đã được tra cứu thành công

4. Nhấp chọn nút Chi tiết để xem nội dung hoá đơn

5. Nút hỗ trợ tải tập tin hoá đơn gốc (xml) / tập tin thể hiện hoá đơn (pdf) về máy tính

Chức năng Quản lý hoá đơn

. Hỗ trợ đối tượng người dùng đã được cấp tài khoản từ hệ thống quản lý cổng tra cứu hoá đơn riêng của doanh nghiệp đăng nhập vào hệ thống nội bộ để  thực hiện tra cứu thông tin hoá đơn

1. Sử dụng trình duyệt web, truy cập trang www.myportal.ts24.com.vn (*)

(*) Tuỳ theo thông tin khi đăng ký dịch vụ, sẽ có tên miền riêng tương ứng theo tên của doanh nghiệp, ví dụ công ty Alpha Test tên miền sẽ có dạng tracuu.alphatest.vn

2. Chọn vào mục QUẢN LÝ HOÁ ĐƠN

3. Nhập thông tin tài khoản đăng nhập đã được cấp; hỗ trợ tuỳ chọn theo tài khoản Google, Microsoft

4. Nút chức năng hỗ trợ thay đổi mật khẩu tài khoản, đăng xuất khỏi hệ thống

5. Vùng hỗ trợ nhập điều kiện tra cứu (mã nhận, số, ký hiệu hoá đơn, khung thời gian đã xuất hoá đơn)

6. Danh sách hiển thị hoá đơn đã được tra cứu thành công

7. Nhấp chọn nút Xem để mở bảng nội dung chi tiết hoá đơn

8. Nút hỗ trợ tải tập tin hoá đơn gốc (xml) / tập tin thể hiện hoá đơn (pdf) về máy tính


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.