Open navigation

ezBooks cập nhật 15.0.1

Ngày phát hành

Thứ hai, ngày 19 tháng 09 năm 2022.


Tính năng mới

-- /--


Cải tiến

1. Bỏ các Đăng xuất, Thoát trong menu Tùy chọn.

2. Thông tin sản phẩm: Cập nhật lại liên kết đến trang sản phẩm.

3. Quản lý NLĐ: Cập nhật giao diện.

4. Danh mục: Chỉnh sửa giao diện Khai báo danh mục ký hiệu chứng từ.

5. Bỏ các DLL không sử dụng.

6. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.1.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.