Open navigation

Trình ký hồ sơ thuế điện tử

Tổng quan

Nội dung bài viết này hướng dẫn cách thực hiện trình ký hồ sơ thuế điện tử trong TaxOnline để có thể ký nộp trong phần mềm KySo.

Trình ký hồ sơ là quá trình người lập hồ sơ (nhân viên) thực hiện kết xuất ra hồ sơ hoàn chỉnh, gửi tập tin đến cho người giữ thiết bị chữ ký số (cấp quản lý) để thực hiện ký nộp hồ sơ qua mạng cho cơ quan chức năng.

Trường hợp người thực hiện lập hồ sơ cũng đồng thời là người giữ thiết bị chữ ký số để ký nộp hồ sơ qua mạng, thì không cần thực hiện theo nội dung hướng dẫn này.


Hướng dẫn thực hiện

1. Thực hiện trên phần mềm TaxOnline:

 • Do người lập hồ sơ (nhân viên) thực hiện sau khi hoàn tất việc nhập liệu.
 • Trên thanh trình đơn vào mục Kết xuất BC
 • Tùy chọn, đánh dấu kỳ báo cáo cần xuất hồ sơ hoàn chỉnh
 • Nhấn chọn Tính

 • Xuất hiện bảng Chọn tờ khai kết xuất báo cáo
 • Kiểm tra tùy chọn đúng năm tính thuế
 • Đánh dấu chọn tờ khai cần kết xuất
 • Nhấn chọn Kết xuất

 • Chờ phần mềm tự động tổng hợp ra danh sách hồ sơ hoàn chỉnh
 • Nhấn đúp chuột vào biểu tượng loại hồ sơ để kiểm tra lại chi tiết số liệu đã nhập (*)
 • Đánh dấu chọn hồ sơ cần ký nộp

(*) Luôn luôn thực hiện thao tác này, để đảm bảo rằng số liệu kê khai của đơn vị đã chính xác, mẫu hồ sơ có đúng theo quy định hiện hành từ cơ quan chức năng hay chưa, trước khi ký nộp.

 • Nhấn chọn Trình ký Email/Cloud24
 • Chọn để xác nhận hồ sơ cần trình ký
 • Tùy chọn hình thức trình ký, nhấn Trình ký để hoàn tất việc thực hiện

2. Thực hiện trên phần mềm KySo:

 • Do người giữ thiết bị chữ ký số (quản lý) thực hiện để ký nộp.
 • Trên thanh trình đơn vào mục TaxOnline 
 • Chọn Mở file dữ liệu ký số TaxOnline (*.tds)

 • Giao diện mở file trình ký, lựa chọn hình thức mở file theo 1 trong 2 cách (tùy theo cách trình ký từ người dùng trên phần mềm TaxOnline đã thực hiện):
 • Chọn file dữ liệu dưới máy: kiểm tra email nhận file trình ký, tải file về máy tính để chọn mở
 • Chọn file được trình ký qua Cloud24: kiểm tra danh sách file được trình ký từ hệ thống Cloud24.
 • Kết nối thiết bị chữ ký số vào máy tính

 • Tùy chọn hồ sơ cần ký số
 • Chọn Ký trực tiếp
 • Chọn để xác nhận hồ sơ cần ký nộp
 • Thực hiện tiếp theo bảng hướng dẫn để ký nộp hồ sơ


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.