Open navigation

Nạp tất cả

Tổng quan

Nội dung bài viết giới thiệu chức năng Nạp tất cả trên hệ thống quản lý kinh doanh 2ez

Chức năng này hỗ trợ người dùng thao tác nạp dữ liệu đầu vào cho một số bảng chức năng quản lý như thông tin liên hệ, hàng hoá, đơn hàng…


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí mở chức năng

1. Chọn Nạp tất cả trên trình đơn chức năng của 2ez

2. Danh sách chức năng hỗ trợ nạp dữ liệu

Nạp dữ liệu vào hệ thống

1. Nhấn chọn nút chức năng hỗ trợ nạp dữ liệu trong danh sách hiển thị

2. Tuỳ chọn tải về tập tin mẫu được cung cấp sẵn dạng CSV hoặc Excel, nhập thông tin vào tập tin mẫu này

3. Tuỳ chọn điều kiện cho dữ liệu được nạp vào, tuỳ theo từng loại dữ liệu, bảng điều kiện sẽ khác nhau

4. Tuỳ chọn để tải lên tập tin dữ liệu cần nạp

5. Nút chức năng thực hiện nạp dữ liệu

Sau khi nạp dữ liệu thành công, có thể mở bảng chức năng sử dụng tương ứng để kiểm tra lại thông tin, ví dụ nạp thông tin người liên hệ, chọn mở chức năng Liên hệ để xem thông tin chi tiết


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.