Open navigation

Thiết lập chương trình phiếu giảm giá

Tổng quan

Chương trình phiếu giảm là một trong những chiến lược kinh doanh giúp doanh nghiệp thu hút khách hàng, tăng doanh số bán hàng. Dưới đây là tổng quan về các bước thiết lập chương trình phiếu giảm giá trong hệ thống quản lý 2ez.


Hướng dẫn thực hiện

1. Thiết lập Chương trình phiếu giảm giá

Vị trí mở chức năng: Thiết lập > Cài đặt chung > Bán hàng

Tại mục Giá cả, tích chọn Phiếu giảm giá & Khuyến mãi. Sau đó ấn nút Lưu để lưu thiết lập này.

2. Thiết lập điều kiện áp dụng Chương trình phiếu giảm giá

Để tạo chương trình phiếu giảm giá, người dùng truy cập Bán hàng > Chương trình phiếu giảm giá và ấn nút Tạo.

Người dùng cần nhập đầy đủ các thông tin tương tự với Thiết lập chương trình khuyến mãi để tạo chương trình phiếu giảm giá mới. 

Ví dụ, người dùng tạo chương trình phiếu giảm giá Mua 02 sản phẩm giảm giá 10%. Nhập đầy đủ các thông tin và chọn Lưu để lưu thiết lập.

Chọn Tạo phiếu giảm giá với thông tin đã thiết lập.

Xuất hiện giao diện Số phiếu giảm giá cần tạo

Có 2 Kiểu tạo là nhập số lượng phiếu giảm giá hoặc lọc để tạo các phiếu giảm giá cho nhóm danh bạ khách hàng cụ thể.

  • Kiểu 1: Tại mục Kiểu tạo tích chọn Số phiếu giảm giá, sau đó nhập Số phiếu giảm giá

  • Kiểu 2: Tại mục Kiểu tạo, tích chọn Số khách hàng được chọn. Tiếp theo nhấp chọn Thêm bộ lọc để lọc các khách hàng phù hợp theo các tiêu chí khác nhau. Người dùng có thể thiết lập một hoặc nhiều điều kiện bằng việc ấn để thêm hoặc xóa các điều kiện. Sau khi thiết lập các điều kiện, chọn Lưu. Người dùng có thể xem được số lượng kết quả đáp ứng điều kiện vừa thiết lập.

Chọn Phiếu giảm giá tại giao diện Chương trình phiếu giảm giá để xem chi tiết.

Các thông tin trên phiếu giảm giá:

: Mã phiếu khuyến mãi hệ thống tự động tạo.

Ngày hết hạn: Ngày hết hạn của phiếu khuyến mãi, tính từ ngày tạo phiếu cộng thời gian hiệu lực.

Cho khách hàng: Khách hàng được áp dụng chương trình phiếu giảm giá.

Truy cập vào một trong các phiếu khuyến mãi và chọn Gửi qua email để gửi phiếu cho khách hàng.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.