Open navigation

Mang tiền mặt gửi vào ngân hàng

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách thực hiện một số nghiệp vụ kế toán về Quỹ - Chi tiền mặt | Mang tiền mặt gửi vào ngân hàng trên phần mềm ezBooks.


Hướng dẫn thực hiện

I. Định khoản:

Nợ TK 112                              Tiền gửi ngân hàng

            Có TK 111                   Tiền mặt

II. Mô tả nghiệp vụ:

Khi tiền mặt tại quỹ lớn hơn mức quy định, công ty sẽ mang tiền mặt nộp vào tài khoản tại ngân hàng. Khi đó sẽ phát sinh các hoạt động sau:

  • Kế toán thanh toán tiền mặt lập Phiếu chi, sau đó chuyển cho kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.
  • Thủ quỹ căn cứ vào Phiếu chi đã được duyệt thực hiện xuất quỹ tiền mặt và ghi sổ quỹ.
  • Kế toán thanh toán ngân hàng nhận tiền từ thủ quỹ để ra ngân hàng nộp tiền vào tài khoản. Còn thanh toán kế toán tiền mặt sẽ căn cứ vào Phiếu chi có chữ ký của thủ.

III. Các bước thực hiện:

- Bước 1: Chọn Chứng từ.

- Bước 2: Chọn Chứng từ hóa đơn đầu vào.

- Bước 3: Chọn Bảng Quản lý mua vào Phiếu chi, chọn Tạo mới. Nhập chi tiết thông tin phiếu chi (số chứng từ, đối tượng, người nhận, lý do chi, số tiền,...) & Lưu.

- Bước 4: Định khoản chứng từ: nhấn chọn Định khoản > chọn tài khoản Nợ/Có tương ứng > Ghi (F5).

Người dùng tùy chọn Thao tác > Sửa, Xóa, In, Định khoản,.. theo nhu cầu sử dụng.


Bài viết liên quan

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.