Open navigation

Mức hưởng KCB đúng / không đúng tuyến

Mức hưởng khám chữa bệnh (KCB) đúng tuyến

Đối với các trường hợp KCB đúng tuyến trong các trường hợp sau sẽ được quỹ BHYT thanh toán trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng:

. KCB đúng nơi đăng ký KCB ban đầu ghi trên thẻ.

. Chuyển tuyến KCB BHYT theo đúng quy định.

Mức hưởng khám chữa bệnh (KCB) không đúng tuyến

Đối với trường hợp KCB BHYT không đúng tuyến, trường hợp không có Giấy chuyển tuyến, mà xuất trình đầy đủ thủ tục KCB BHYT, được quỹ BHYT thanh toán trong phạm vi, mức hưởng và tỷ lệ hưởng theo quy định như sau:Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.