Open navigation

KySo cập nhật 15.0.8

Ngày phát hành

Thứ năm, ngày 22 tháng 12 năm 2022.


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. Hồ sơ trên Google Drive: Cập nhật quy trình trình ký qua Google Drive.

2. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.8.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.