Open navigation

Đơn hàng - Phiên

Tổng quan

Nội dung bài viết giới thiệu chức năng phiên bán hàng đã và đang hoạt động, trạng thái các phiên bán hàng trong 2ez.


Hướng dẫn thực hiện:

Vị trí mở chức năng: Điểm bán hàng > Đơn hàng > Phiên


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.