Open navigation

Khai báo thông số kết chuyển

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn chức năng Khai báo thông số kết chuyển trong phần mềm ezBooks.

Chức năng này hỗ trợ người dùng có thể tự thiết lập sẵn một số thông tin kết chuyển tài khoản kế toán được thực hiện mặc định và tự động trong quá trình sử dụng.


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí mở chức năng: Danh mục > Khai báo thông số kết chuyển

Hình thức nhập liệu: nhập liệu trực tiếp trên giao diện chức năng trong phần mềm

Bảng chức năng Thông số kết chuyển

1. Nhóm nút chức năng hỗ trợ nhập liệu

2. Vùng nhập thông tin thiết lập thông số kết chuyển

3. Danh sách thông số kết chuyển đã thiết lập


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.