Open navigation

Ký số hồ sơ BHXH điện tử qua Google Drive

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách thực hiện ký số hồ sơ điện tử qua Google Drive trong iBHXH.

Nội dung này là một phần thực hiện theo mô hình giải pháp thông minh SafetySigning;

Trường hợp người lập hồ sơ cũng đồng thời là người giữ thiết bị chữ ký số để ký nộp hồ sơ qua mạng, thì không cần thực hiện theo hướng dẫn từ bài viết này.


Những nội dung cần thực hiện trước đó:

        (http://manuals.ts24.com.vn/support/solutions/16000061693)


Hướng dẫn thực hiện

- Người lập hồ sơ tổng hợp ra hồ sơ điện tử trong iBHXH

1. Vào mục Kết xuất BC;

2. Chọn Kết xuất báo cáo.

- Xuất hiện bảng thông tin kết xuất báo cáo

1. Kiểm tra tùy chọn kỳ lập hồ sơ, nhấn chọn Thực hiện

2. Chờ phần mềm tự động tổng hợp ra danh sách hồ sơ hoàn chỉnh, nhấn đúp chuột vào biểu tượng loại hồ sơ để xem lại nội dung chi tiết (*)

(*) Luôn luôn thực hiện thao tác này, để đảm bảo rằng số liệu kê khai của đơn vị đã chính xác, mẫu hồ sơ có đúng theo quy định hiện hành từ cơ quan chức năng hay chưa, trước khi thực hiện các bước tiếp theo.

3. Đánh dấu chọn hồ sơ cần ký

4. Tùy chọn Trình ký Google Drive

5. Chọn để xác nhận việc thực hiện

- Hồ sơ điện tử sẽ được đồng bộ lên Google Drive;

- Người giữ thiết bị chữ ký số sử dụng ứng dụng di động SafetySigning để kiểm tra, ký hồ sơ. (xem hướng dẫn http://manuals.ts24.com.vn/vi/support/solutions/articles/16000146714)

- Sau khi hồ sơ đã được ký số từ người giữ thiết bị chữ ký số, người lập hồ sơ có thể kiểm tra tình trạng hồ sơ từ Google Drive để nộp cho cơ quan chức năng

1. Vào mục Kết xuất BC

2. Chọn HS trên Google Drive

3. Chọn Cập nhật tình trạng để đồng bộ thông tin từ Google Drive về phần mềm

4. Nhấn đúp chuột vào biểu tượng loại hồ sơ để kiểm tra lại nội dung chi tiết hồ sơ cần nộp

5. Đánh dấu chọn hồ sơ

6. Chọn Nộp hồ sơ


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.