Open navigation

ezBooks cập nhật 15.0.19

Ngày phát hành

Thứ ba, ngày 23 tháng 01 năm 2024.


Tính năng mới

–/–


Cải tiến

1. Báo cáo - BC bán hàng: Tối ưu load dữ liệu Sổ chi tiết bán hàng.

2. Báo cáo - BC mua hàng: Tối ưu load dữ liệu Sổ chi tiết mua hàng.

3. Chứng từ - Báo cáo tài chính: Cập nhật tài khoản Kết chuyển lãi lỗ.

4. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.19.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.