Open navigation

[608] Cấp lại sổ BHXH do thay đổi thông tin cá nhân

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn Điều chỉnh thông tin cá nhân của người tham gia BHXH (Điện tử) trên phần mềm iBHXH.

Tham khảo VideoClip hướng dẫn: https://web.ts24.com.vn/slides/slide/ieu-chinh-thong-tin-ca-nhan-cua-nguoi-tham-gia-bhxh-88?fullscreen=1


Hướng dẫn thực hiện

Trên thanh công cụ chọn vào Hồ sơ điện tử, chọn Sổ, chọn hồ sơ [608] Cấp lại sổ BHXH do thay đổi thông tin.

Bảng Chọn kỳ kê khai: tùy chọn kỳ kê khai cần lập tờ khai, nhấn chọn Đồng ý

Xuất hiện giao diện Phiếu giao nhận hồ sơ, bảng danh sách tờ khai bên dưới, tùy chọn biểu mẫu Tờ khai và thông tin chứng từ nộp kèm với bộ hồ sơ. Trên ứng dụng sẽ tùy biến xuất hiện các tờ khai tương ứng để người dùng nhập thông tin.

- Nhập đầy đủ nội dung vào bảng nhập liệu, nhập từ cột Họ và tên đến hết cột Nội dung thay đổi, yêu cầu.

Lưu ý: Nếu chưa có mã số BHXH phải nhập thêm thông tin Phụ lục HGĐ.

- Thực hiện nhập liệu theo 1 trong 2 cách:

Nhập liệu trực tiếp trên giao diện hồ sơ trong phần mềm;

Nhập liệu từ tập tin mẫu.

(*) tham khảo nội dung bài viết hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm.

- Nội dung nhập liệu trên biểu mẫu tờ khai lưu ý một số cột thông tin sau:

Ví dụ: Cần làm hồ sơ điều chỉnh ngày cấp chứng minh nhân dân, chỉ cần nhập các chỉ tiêu sau:

  1. Cột Họ và tên, nhập họ tên đầy đủ của người lao động.
  2. Cột Số định danh, nhập thông tin số sổ BHXH của người lao động.
  3. Cột Ngày tháng năm sinh (dd/mm/yyyy), nhập thông tin ngày tháng năm sinh người lao động.
  4. Cột Số chứng minh thư (Hộ chiếu), nhập thông tin số CMND hoặc hộ chiếu của người lao động.
  5. Cột Nội dung thay đổi, yêu cầu, nhập thông tin ngày cấp CMND của người lao động.

- Sau khi hoàn tất nhập liệu, bấm Ghi (F5), nếu dữ liệu thành công và không có lỗi báo đỏ phát sinh, phần mềm sẽ hỗ trợ người dùng kết xuất ngay trong giao diện nhập liệu bằng cách hiển thị hộp thoại Bạn có muốn kết xuất báo cáo không? > Nhấn chọn hoàn thành.

- Sau đó kết xuất và ký nộp hồ sơ.


Bài viết liên quan

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.