Open navigation

Báo cáo tổng hợp

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách lập Báo cáo tổng hợp, hỗ trợ người dùng kiểm tra, đối chiếu với số liệu trong thẻ/ sổ kế toán chi tiết hoặc bảng tổng hợp chi tiết và được dùng làm căn cứ để lập bảng cân đối kế toán trên phần mềm ezBooks.


Hướng dẫn thực hiện

I. Sổ nhật ký chung

- Bước 1: Chọn Báo cáo.

- Bước 2: Chọn BC tổng hợp.

- Bước 3: Chọn Sổ nhật ký chung.

- Bước 4: Xuất hiện bảng Nhật ký chung:

 1. Chọn kỳ báo cáo
 2. Tìm (Ctrl+R)
 3. Kiểm tra lại số liệu
 4. In (Ctrl+P) / Xuất Excel (Ctrl+E) dữ liệu hiển thị, hoặc Thoát (F12) để thoát khỏi giao diện làm việc

II. Sổ chi tiết tài khoản

- Bước 1: Báo cáo.

- Bước 2: BC tổng hợp.

- Bước 3: Sổ chi tiết tài khoản

- Bước 4: Xuất hiện bảng Sổ chi tiết tài khoản:

 1. Chọn kỳ báo cáo & tài khoản, đối tượng
 2. Tìm (Ctrl+R)
 3. Kiểm tra lại số liệu tài khoản
 4. In (Ctrl+P) / Xuất Excel (Ctrl+E) dữ liệu hiển thị, hoặc Thoát (F12) để thoát khỏi giao diện làm việc

III. Sổ cái.

- Bước 1: Chọn Báo cáo.

- Bước 2: Chọn BC tổng hợp.

- Bước 3: Chọn Sổ cái.

- Bước 4: Xuất hiện bảng Sổ cái.

 1. Chọn kỳ kế toán và tài khoản cần kiểm tra dữ liệu.
 2. Nhấn chọn Tìm (Ctrl+R) xuất hiện bảng dữ liệu tài khoản.
 3. Hiển thị số liệu theo tài khoản được chọn, người dùng kiểm tra lại dữ liệu.
 4. Có thể In (Ctrl+P) / Xuất Excel (Ctrl+E) dữ liệu hiển thị, thoát khỏi giao diện làm việc Thoát (F12).


Bài viết liên quan

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.