Open navigation

Danh mục Tiền tệ

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn chức năng thiết lập thông tin Tiền tệ trong phần mềm ezBooks.


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí mở chức năng: Danh mục > Tiền tệ

Hình thức nhập liệu: nhập liệu trực tiếp trên giao diện chức năng trong phần mềm

Bảng chức năng Danh mục loại tiền

1. Nhóm nút chức năng hỗ trợ nhập liệu

2. Vùng nhập liệu, tuỳ chọn khởi tạo (chỉnh sửa) loại tiền tệ

3. Danh sách loại tiền tệ đã thiết lập


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.