Open navigation

Hệ thống quản lý | Cấu hình

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn về nhóm chức năng Cấu hình trong hệ thống quản lý của cổng tra cứu hoá đơn riêng.

Private Portal (Cổng tra cứu hoá đơn riêng) là một giải pháp được phát triển bởi TS24, nhằm hỗ trợ đến doanh nghiệp có nhu cầu tạo riêng trang tra cứu hoá đơn cho cho khách hàng, đối tác của doanh nghiệp thực hiện tra cứu, đồng thời doanh nghiệp cũng có thể tự chủ động trong việc quản lý nội bộ thông tin hoá đơn bán ra, mua vào của mình trên hệ thống này.

Để đảm bảo sử dụng dịch vụ một cách tốt nhất, doanh nghiệp nên cần có:

. Quản trị viên quản lý hệ thống mạng.

. Hệ thống Domain, website, email.


Hướng dẫn thực hiện

Đăng nhập vào hệ thống quản lý

1. Sử dụng trình duyệt web, truy cập trang www.myportal.ts24.com.vn/user/login (*)

(*) Tuỳ theo thông tin khi đăng ký dịch vụ, sẽ có tên miền riêng tương ứng theo tên của doanh nghiệp, ví dụ công ty Alpha Test tên miền sẽ có dạng tracuu.alphatest.vn

2. Nhập thông tin tài khoản TS24 đã cung cấp cho doanh nghiệp qua email (sau khi đăng ký sử dụng dịch vụ thành công)

3. Nhấp chọn Login để đăng nhập

Cấu hình websites

. Vị trí bảng chức năng

. Vùng thông tin Giao diện & Màu sắc: cho phép định nghĩa thông số màu nền, màu chữ, hình nền, phông chữ cho giao diện cổng tra cứu hoá đơn riêng.

. Vùng nội dung Thông tin công ty: cho phép định nghĩa thông tin của doanh nghiệp sẽ được hiển thị cố định tại giao diện cổng tra cứu hoá đơn riêng.

. Nhấn chọn Lưu sau khi đã hoàn thành nội dung cấu hình.

Cấu hình SMTP

. Vị trí bảng chức năng

. Cho phép định nghĩa cấu hình thông tin máy chủ gửi email hoá đơn bán ra của doanh nghiệp.

. Nhấn chọn Lưu sau khi đã hoàn thành nội dung cấu hình.

Cấu hình tài khoản

. Vị trí bảng chức năng

. Vùng nội dung Thông tin tài khoản: thể hiện tên công ty sử dụng dịch vụ, tài khoản đăng nhập ban đầu do TS24 cung cấp; hỗ trợ thay đổi thông tin mật khẩu đăng nhập.

. Nhấn chọn Lưu sau khi đã hoàn thành nội dung cấu hình.

. Vùng nội dung Dịch vụ tra cứu hoá đơn mua vào: hỗ trợ nhập thông tin kích hoạt dịch vụ tra cứu hoá đơn mua vào; cần đăng ký gói dịch vụ tra cứu hoá đơn mua vào do TS24 cung cấp để sử dụng tính năng này.

. Nhấn chọn Kiểm tra License để thực hiện kích hoạt gói dịch vụ.

. Vùng nội dung Tài khoản tra cứu hoá đơn mua vào TCT: hỗ trợ nhập thông tin tài khoản kết nối với hệ thống tra cứu hoá đơn điện tử Tổng Cục Thuế để tra cứu dữ liệu hoá đơn mua vào của doanh nghiệp; thông tin tài khoản này được cung cấp bởi hệ thống giao dịch điện tử của Cơ quan Thuế.

. Nhấn chọn Lưu lại sau khi đã hoàn thành nội dung cấu hình.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.