Open navigation

iBHXH cập nhật 15.0.48

Ngày phát hành

Thứ ba, ngày 21 tháng 11 năm 2023


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. Hồ sơ 600: Tối ưu giao diện và thêm chức năng lọc dữ liệu theo năm hoặc tháng/năm hiệu lực trên danh sách “NLĐ đã kê khai” (D02-LT). Thay đổi tên chức năng “Lấy thông tin NLĐ từ Quản lý NLĐ” (D02-LT).

2. Đăng ký IVAN: Tối ưu chức năng chọn cơ quan BHXH trên Tờ khai Đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN và Đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vu I-VAN.

3. Thông tin đơn vị: Đồng bộ với các ứng dụng trong bộ TS24pro.

4. TS24 ID: Cập nhật kiểm tra dịch vụ Cloud24.

5. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.48.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.