Open navigation

Tờ Khai thuế TNDN tạm tính đối với dầu khí (01A/TNDN-DK)

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách lập tờ khai thuế TNDN tạm tính đối với dầu khí (01A/TNDN-DK) trong phần mềm TaxOnline.


Hướng dẫn thực hiện

1. Vị trí mở chức năng:

Trên thanh công cụ nhấn chọn Thủ tục khác > Thuế dầu khí > Tờ khai theo thông tư cũ > Thuế TNDN tạm tính (01A/TNDN-DK) > Chọn kỳ tính thuế > Đồng ý

2. Hướng dẫn nhập liệu:

Cột bên trái chọn nhập tên lần và nhấn Thêm (F1) để tạo ra lần nhập liệu > Khai báo thêm nội dung vào bảng kê chi tiết thì nhấn chọn Thêm phụ lục (F8) > nhập liệu vào giao diện phần mềm > Nhấn chọn Ghi (F5) để lưu lại thông tin sau khi đã hoàn tất nhập liệu.

Tờ khai này được lập theo lần phát sinh;

Lưu ý: cách nhập thời gian của kỳ khai báo (dầu thô/ Condensate nhập theo dạng ngày tháng năm hoặc khí thiên nhiên thì nhập theo dạng tháng năm);

Tùy theo hoạt động thực tế của đơn vị để chọn theo dạng Xuất khẩu hoặc Xuất bán tại Việt Nam.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.