Open navigation

Mua hàng trực tuyến, thanh toán online

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách mua hàng trực tuyến, thanh toán online tại website TS24.


Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: truy cập cửa hàng của TS24 để chọn mua sản phẩm dịch vụ

1. Truy cập website www.ts24.com.vn;

2. Vào mục Cửa hàng để tùy chọn sản phẩm dịch vụ cần mua.

Bước 2: tùy chọn sản phẩm dịch vụ cần mua

1. Tùy chọn thông tin gói dịch vụ, số lượng;

2. Chọn Thêm vào giỏ hàng nếu cần mua thêm sản phẩm khác hoặc Mua ngay để tiến hành thanh toán.

Bước 3: xác nhận tạo đơn hàng, thanh toán online

1. Xem lại tổng tiền đơn hàng;

2. Nhấn chọn Tiến hành thanh toán;

3. Kiểm tra, cập nhật thông tin địa chỉ (nếu cần);

4. Đánh dấu chọn TS24 Onepay;

5. Nhấn chọn Thanh toán ngay;

6. Tùy chọn loại thẻ sử dụng để thanh toán; thực hiện theo hướng dẫn xác thực thanh toán từ ngân hàng để hoàn thành.

Bước 4: hệ thống TS24 sẽ tự động gửi về tin nhắn xác nhận và email hướng dẫn kích hoạt dịch vụ.

Bước 5: hoàn thiện hồ sơ đăng ký, gửi chứng từ cho TS24

1. Truy cập website www.ts24.com.vn;

2. Vào mục Tải xuống;

3. Tham khảo nội dung Biểu mẫu DV TS24, Biểu mẫu CKS để tải về bộ hồ sơ đăng ký.

(Có thể tải bộ hồ sơ đăng ký tại đây)

Nhập thông tin đầy đủ vào bộ hồ sơ, in chứng từ, đóng dấu, ký tên;

Scan bộ chứng từ gửi cho TS24 qua email service@ts24.com.vn (*);

(*) Đối với hồ sơ đăng ký dịch vụ chữ ký số, cần gửi bộ hồ sơ giấy đến TS24 theo địa chỉ: 
Công ty cổ phần TS24 – Số 33 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bước 6: hệ thống TS24 tự động tiến hành cung cấp dịch vụ.


Bài viết liên quan

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.