Open navigation

Bán hàng | Báo giá

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn hỗ trợ khởi tạo, quản lý thông tin báo giá cho khách hàng trong 2ez.


Hướng dẫn thực hiện:

Vị trí mở chức năng: Bán hàng > Đơn hàng > Báo giá

Chọn Tạo > tạo báo giá cần gửi cho khách hàng.

(1): nhấn chọn Tạo báo giá

(2): Thông tin khách hàng

(3): Thông tin sản phẩm

(4): Nút chức năng hỗ trợ Lưu/Gửi Email

(5): Tình trạng lập (gửi) báo giá


Bài viết khác

Lịch

Thảo luận

Vùng nhập thông tin cơ bản

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.