Open navigation

Bộ đếm sản phẩm

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn người dùng cơ bản về bộ đếm sản phẩm trên hệ thống 2ez.

Tính năng này cho phép bạn đếm số lượng sản phẩm đã bán trong POS, giúp quản lý hàng tồn kho và theo dõi doanh số bán hàng dễ dàng hơn.


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí tính năng: Điểm bán hàng > Cấu hình > Điểm bán hàng.

Tại Kích hoạt bộ đếm POS, bật bộ đếm POS và kích hoạt các tùy chọn thích hợp.

Có thể thấy bộ đếm trong giỏ hàng.

Chi tiết bộ đếm sản phẩm trong hóa đơn


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.