Open navigation

RemoteSigner cập nhật 15.0.31

Ngày phát hành

Thứ tư, ngày 01 tháng 11 năm 2023


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. Cấu hình ký số: Tối ưu chọn CKS. Thêm thông tin thời hạn CKS "Từ ngày", "Đến ngày". Bỏ nút “Cập nhật DS CKS”. Tối ưu giao diện chọn CKS.

2. Ký hồ sơ: Tối ưu chức năng ký hồ sơ đối với trường hợp cắm lại CKS. Cập nhật ký file PDF (Đối với iHaiQuan).

3. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.31.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.