Open navigation

Giá tối thiếu tối đa POS

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn người dùng cơ bản về giá tối thiếu tối đa POS trên hệ thống 2ez.

Tính năng này cho phép bạn đặt giá tối thiểu và tối đa cho các sản phẩm trên POS, đảm bảo rằng chúng được bán trong một phạm vi giá cụ thể.


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí tính năng: Thiết lập > Người dùng > Đặt giá Min – Max trong sản phẩm

Xem hai trường kích hoạt trong Giá bán tối thiểu của sản phẩm và Giá bán tối đa của sản phẩm.

Đánh dấu vào ô Cho phép xác nhận giá bán sản phẩm pos để biết cảnh báo bật lên.

Nếu giá bán thấp hơn giá bán tối thiểu, thông báo cảnh báo sẽ bật lên.

Nếu giá bán cao hơn giá bán tối đa, thông báo cảnh báo sẽ bật lên.

Nếu giá không khớp với giá tối thiểu tối đa thì nó sẽ tạo thông báo cảnh báo không xử lý thanh toán.

Nếu giá nằm trong khoảng từ tối thiểu đến tối đa thì quá trình thanh toán đã hoàn tất.

In hóa đơn in giá sản phẩm.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.