Open navigation

Logo POS

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn người dùng cơ bản về logo POS trên hệ thống 2ez.

Chức năng này cho phép doanh nghiệp đưa logo hoặc thương hiệu công ty của họ vào biên lai và tiêu đề được in, cải thiện nhận diện thương hiệu và hình ảnh của doanh nghiệp.


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí tính năng: Điểm bán hàng > Cấu hình > Điểm bán hàng.

Tại Biểu tượng POS, bật logo POS cho biên lai và tiêu đề. Đặt logo của người dùng ở đây.

Logo trong biên lai.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.