Open navigation

iHaiQuan cập nhật 15.0.7

Ngày phát hành

Thứ ba, ngày 11 tháng 07 năm 2023


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. Danh mục: Cập nhật danh mục loại thuế suất theo NQ 101/2023/QH15.

2. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.7.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.