Open navigation

Khai báo IDA

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn thực hiện khai báo IDA trong phần mềm iHaiQuan.


Hướng dẫn thực hiện

- Trên thanh trình đơn chọn mục Tờ khai XNK, chọn Đăng ký tờ khai nhập khẩu

- Hình thức nhập liệu: nhập liệu trực tiếp trên giao diện phần mềm

- Mở lại tờ khai đã lưu bằng cách chọn Tờ khai XNK, chọn vào Tìm tờ khai xuất nhập khẩu;

- Tùy chọn Tờ khai nhập khẩu;

- Đánh dấu chọn Hiển thị tất cả;

- Nhấn chọn nút Tìm;

- Nhấn vào tờ khai cần thực hiện nghiệp vụ IDA.

- Kiểm tra lại toàn bộ thông tin tờ khai đã nhập liệu và thực hiện gắn thiết bị chữ ký số (USB Token) vào máy tính để thực hiện khai báo nghiệp vụ IDA.

  1. Nhấn chọn Khai thông tin (IDA/IDA01);
  2. Tùy chọn thông tin chữ ký số;
  3. Nhấn ;
  4. Nhập mã PIN;
  5. Nhấn Đăng nhập;
  6. Thông tin tờ khai được gửi vào hệ thống Hải Quan và trả về Số TK, chờ hộp thoại xuất hiện dòng chữ END_OF_MESSAGE.
  7. Nhấn chọn Đóng, kết thúc khai báo


Bài viết liên quan

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.