Open navigation

Tra cứu mã sổ BHXH của người lao động

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách Tra cứu mã sổ BHXH của người lao động trên phần mềm iBHXH.

Tham khảo VideoClip hướng dẫn: https://web.ts24.com.vn/slides/slide/tra-cuu-ma-so-bhxh-cua-nguoi-lao-ong-64?fullscreen=1#


Hướng dẫn thực hiện

A. Tra cứu nhanh theo chức năng “Tra cứu mã sổ BHXH”:

- Trên thanh trình đơn mở chức năng TT chung, chọn mục Tra cứu mã số BHXH

- Xuất hiện bảng nhập thông tin tra cứu:

  1. Nhập và tuỳ chọn đầy đủ thông tin từ cột Họ tên đến cột Mã xã
  2. Nhấn chọn Tìm kiếm
  3. Chương trình sẽ tự động tra cứu thông tin và hiển thị mã sổ BHXH của người lao động


B. Tra cứu trực tiếp trên giao diện nhập liệu hồ sơ nghiệp vụ:

- Người dùng có thể thực hiện tra cứu thông tin mã sổ BHXH cho người lao động trong quá trình nhập liệu hồ sơ nghiệp vụ.

- Ví dụ: tại giao diện lập hồ sơ Thu nghiệp vụ báo tăng mới, người lao động cần tra cứu thông tin mã sổ BHXH,

  1. Người dùng nhập nội dung vào cột Họ và tên, Ngày tháng năm sinh, Số chứng minh và vùng thông tin Nơi cấp giấy khai sinh (quê quán)
  2. Đánh dấu vào cột Chọn (có thể chọn nhiều người để tra cứu cùng lúc),
  3. Nhấn chọn Lấy mã sổ BHXH
  4. Nhấn chọn Tìm kiếm
  5. Chờ chương trình tự động kiểm tra và hiển thị thông tin mã sổ BHXH của người lao động
  6. Nhấn chọn Lưu xuống
  7. Dữ liệu được tự động cập nhật vào bảng thông tin người dùng đang nhập liệu.


Bài viết liên quan

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.