Open navigation

Xem tùy chỉnh

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn người dùng cơ bản về xem tùy chỉnh trên hệ thống 2ez.

Tính năng này cho phép bạn tùy chỉnh bố cục và giao diện của POS, cung cấp giao diện thân thiện và cá nhân hóa hơn cho nhóm bán hàng.


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí tính năng: Điểm bán hàng > Cấu hình > Điểm bán hàng.

Bật tính năng tại Chế độ xem sản phẩm dạng điều hướng. Có 2 chế độ xem sản phẩm mặc định là dạng danh sách và dạng lưới.

Xem sản phẩm theo chế độ xem lưới.

Xem sản phẩm theo chế độ xem danh sách.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.