Open navigation

Cấu hình Từ khóa

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn người dùng cơ bản về cấu hình từ khóa sử dụng trong hệ thống 2ez.

Là một thẻ để gom một nhóm cơ hội có chung đặc điểm với nhau;

Khi tạo Cơ hội, Dữ liệu tiềm năng, có thể chọn từ khóa đã tạo để tìm kiếm nhanh những Cơ hội, Dữ liệu tiềm năng đã có.


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí tính năng: CRM > Chu trình > Từ khóaBài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.