Open navigation

iXHD cập nhật 15.0.3

Ngày phát hành

Thứ tư, ngày 21 tháng 12 năm 2022.


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. Tờ khai 01/DK-HDDT: Tối ưu phiên bản XML (Phiên bản 2.0.0).

2. Hóa đơn điện tử: tối ưu kiểm tra trạng thái MST người mua. Cập nhật quy trình trình ký qua Google Drive (Ký từ RemoteSigner hoặc SafetySigning).

3. Cài đặt phát hành: Tối ưu chức năng Phát hành nhanh 2023.

4. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.3.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.