Open navigation

Danh sách đơn hàng

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn người dùng cơ bản về danh sách đơn hàng trên hệ thống 2ez.

Với tính năng này, người dùng có thể xem và quản lý tất cả các đơn hàng được xử lý trong POS, giúp theo dõi doanh số bán hàng và hành vi của khách hàng dễ dàng hơn.


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí tính năng: Điểm bán hàng > Cấu hình > Điểm bán hàng.

Trong Cấu hình màn hình đặt hàng, kích hoạt Bật danh sách đơn hàng. Sau khi kích hoạt tính năng, có nhiều tùy chọn hiển thị danh sách đơn hàng theo Tất cả, Phiên, Ngày.

  1. Người dùng lựa chọn cập nhật danh sách trực tuyến hoặc ngoại tuyến.

  2. Bật tùy chọn cho tính năng Đặt hàng lại.

  3. Bật tùy chọn cho tính năng In lại.

  4. Lựa chọn hiển thị bao nhiêu đơn hàng trong một trang.

Sau khi bật tùy chọn danh sách đơn hàng, người dùng có thể thấy danh sách đơn hàng trong màn hình POS.

Tại đây người dùng có thể xem danh sách đơn hàng với ngày tháng năm trên thanh tìm kiếm. Ngoài ra, người dùng có thể thấy 2 nút để in lại và đặt hàng lại.

Ngoài ra người dùng có thể xem chi tiết đơn hàng bằng cách nhấp vào đó.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.