Open navigation

Về hợp đồng dịch vụ

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn người dùng hiểu rõ nội dung cần phải thực hiện trước khi ký kết hợp đồng, nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho các thuê bao khi sử dụng dịch vụ chứng thư số của SAFE-CA.


1. Chứng thư số là gì ?

Chứng thư số hay còn được gọi là chứng thư điện tử, cũng giống như chứng minh thư nhân dân hay hộ chiếu vậy, nó được dùng để xác nhận danh tính của một đối tượng nào đó ví dụ như là một phần mềm ,một ứng dụng, một máy chủ hoặc là đại diện cho một cá nhân, một tổ chức nào đó khi tham gia vào các giao dịch điện tử, để đảm bảo an toàn cho quá trình giao dịch điện tử.

Một chứng thư số thì phải đảm bảo đầy đủ các thông tin sau:

  • Tên chủ thể, chủ sở hữu của chứng thư số
  • Có khóa công khai (Public key)
  • Và một số thông tin như: thông tin về sản phẩm, hạn sử dụng, thông tin về doanh nghiệp, thông tin về cá nhân… Chữ ký số người cấp chứng thư đó

2. Ứng dụng của chứng thư số?

Được dùng để xác định danh tính của một đối tượng nào đó khi tham gia vào các giao dịch điện tử dựa trên máy chủ xác thực danh tính.

3. Phạm vi, giới hạn sử dụng, mức độ bảo mật, phí, lệ phí cho việc cấp và sử dụng của loại chứng thư số mà người đó xin cấp và những thông tin khác có khả năng ảnh hưởng đến quyền lợi của tổ chức, cá nhân xin cấp chứng thư số

Phạm vi sử dụng: Sử dụng chứng thư số đúng theo quy định của pháp luật về chứng thư số, không được sử dụng, sao chép chứng thư số bất hợp pháp.

Giới hạn sử dụng: Sử dụng chứng thư số đúng mục đích, không sử dụng sai mục đích trước khi ký kết Hợp đồng

Bảo mật: Lưu trữ và sử dụng khóa bí mật của mình một cách an toàn, bảo mật.

Cam kế về phí, lệ phí: Đồng ý với cước phí sử dụng của dịch vụ và thanh toán đúng, đầy đủ như nội dung Hợp đồng ký kết.

4. Những yêu cầu để đảm bảo sự an toàn trong lưu trữ và sử dụng khoá bí mật

Hoàn toàn chịu mọi thiệt hại xảy ra do lỗi của mình trong việc sử dụng/quản lý khóa bí mật.

Thông báo và gửi ngay yêu cầu thu hồi chứng thư số cho SAFE-CA nếu nghi ngờ hay biết rằng khóa bí mật đã bị mất/lộ.

5. Thủ tục khiếu nại và giải quyết tranh chấp

Thủ tục khiếu nại: SAFE-CA đã ban hành và công bố quy trình giải quyết khiếu nại liên quan đến dịch vụ cung cấp chứng thư số tại địa chỉ: http://www.safecert.com.vn/www/media/download /quy-trinh-xu-ly-khieu-nai.

Giải quyết tranh chấp:

  • Giải quyết tranh chấp trên tinh thần hợp tác.
  • Trong trường hợp không giải quyết được bằng thương lượng thì sẽ đưa ra Tòa án có thẩm quyền giải quyết, nơi SAFE-CA đặt trụ sở giao dịch. Quyết định của Tòa án sẽ có hiệu lực thi hành và hai bên phải tuân thủ quyết định đó. Mọi chi phí phát sinh bên thua kiện chịu.
  • Khi có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh và/hoặc khi tranh chấp đang được phân xử, hai bên (Tổ chức/cá nhânSAFE-CA) vẫn phải tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ còn lại theo Hợp đồng, trừ vấn đề đang tranh chấp.

6. Những nội dung khác do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chứng thư số công cộng

Cam kết thực hiện đúng nội dung của Hợp đồng: Cam kết thực hiện nghiêm chỉnh và đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ đã quy định trong Hợp đồng giữa hai bên (Tổ chức/cá nhân và SAFE-CA) và theo quy định của Pháp luật liên quan. Tất cả các sửa đổi, bổ sung của Hợp đồng giữa hai bên phải được lập thành văn bản và có chữ ký của người đại diện hợp pháp của hai bên.


Bài viết liên quan

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.