Open navigation

Kiểm tra thời hạn sử dụng dịch vụ phần mềm

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách thực hiện kiểm tra thời hạn sử dụng dịch vụ phần mềm TS24 (TaxOnline, iBHXH, iHaiQuan, iXHD, ezBooks…).


Hướng dẫn thực hiện

Khởi động phần mềm dịch vụ đang sử dụng (TaxOnline, iBHXH, iHaiQuan, iXHD, ezBooks…), chọn Đăng nhập;

Nhập thông tin tài khoản TS24 ID;

Nhấn Tiếp tục.

Tại cửa sổ quản lý TS24 ID, nhấp chọn Gói sản phẩm/dịch vụ hoặc Thời hạn gói dịch vụ;

Xuất hiện cửa sổ Thời hạn gói dịch vụ, hỗ trợ danh sách tra cứu thông tin chi tiết từng gói dịch vụ phần mềm.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.