Open navigation

Kiểm tra kết quả nộp hồ sơ thuế điện tử

Tổng quan

Nội dung bài viết này hướng dẫn cách kiếm tra kết quả nộp hồ sơ thuế điện tử đã nộp trong TaxOnline.

Trình ký hồ sơ là quá trình người lập hồ sơ (nhân viên) thực hiện kết xuất ra hồ sơ hoàn chỉnh, gửi tập tin đến cho người giữ thiết bị chữ ký số (cấp quản lý) để thực hiện ký nộp hồ sơ qua mạng cho cơ quan chức năng.

Trường hợp người thực hiện lập hồ sơ cũng đồng thời là người giữ thiết bị chữ ký số để ký nộp hồ sơ qua mạng, thì không cần thực hiện theo nội dung hướng dẫn này.


Hướng dẫn thực hiện

Mở bảng chức năng theo 1 trong 2 cách:

  • Trong phần mềm TaxOnline: Kết xuất BC > Lịch sử giao dịch

  • Trong phần mềm KySo: TaxOnline > Lịch sử giao dịch

Bảng Lịch sử giao dịch

  • Tra cứu hồ sơ khai thuế: tùy chỉnh thời gian cần tra cứu hồ sơ đã nộp
  • Cột Tờ khai/bảng kê: nhấn đúp chuột vào tên hồ sơ để xem lại nội dung chi tiết
  • Cột Kết quả giao dịch, Mô tả giao dịch: thể hiện thông tin tổng quan tình trạng hồ sơ đã nộp
  • Cột Xem file kết quả từ T-VAN, Thông báo TCT: nhấn đúp chuột để mở xem bảng thông tin chi tiết và nội dung kết quả phản hồi từ cơ quan thuế


Bài viết liên quan

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.