Open navigation

Phát hành nhanh hóa đơn điện tử cho năm tài chính tiếp theo

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn về chức năng phát hành nhanh hóa đơn điện tử trong iXHD.

Chức năng này hỗ trợ người dùng tạo nhanh mẫu hóa đơn điện tử cho chu kỳ năm tài chính tiếp theo, trong điều kiện mẫu hóa đơn đang sử dụng đã đăng ký và được cơ quan Thuế chấp nhận; khi chuyển sang năm tài chính mới đơn vị vẫn tiếp tục sử dụng mẫu hóa đơn này.


Hướng dẫn thực hiện

- Bước 1: Vào mục Thông tin chung.

- Bước 2: Chọn Phát hành HDDT (CQT đã chấp nhận).

Tùy chọn hóa đơn điện tử cần phát hành nhanh

- Bước 1:  Tại bảng Danh sách mẫu hóa đơn, chọn Phát hành nhanh <yyyy> (*)

(*) <yyyy>: là năm tài chính tiếp theo so với năm tài chính hiện hành, thông tin này sẽ tự động thay đổi theo thời gian sử dụng phần mềm.

- Bước 2: Đánh dấu chọn mẫu hóa đơn cần phát hành nhanh;

- Bước 3: Chọn Phát hành;

- Bước 4: Hoàn thành việc phát hành nhanh sẽ xuất hiện thông báo phát hành thành công, chọn Chấp nhận.

- Bước 5: Đóng cửa sổ Phát hành nhanh;

- Bước 6: Xem lại Danh sách mẫu hóa đơn, lúc này sẽ thấy xuất hiện thêm thông tin hóa đơn điện tử đã được phát hành nhanh cho năm tài chính mới.


Bài viết khác
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.