Open navigation

Tờ khai thuế tài nguyên (01/TAIN)

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách lập tờ khai thuế tài nguyên trong phần mềm TaxOnline.


Hướng dẫn thực hiện

1. Vị trí mở hồ sơ nhập liệu:

1.1. Hồ sơ lập tờ khai thuế tài nguyên áp dụng năm tính thuế từ 2022:

Trên thanh tiêu đề nhấn chọn Kê khai > Thuế tài nguyên > Tờ khai thuế tài nguyên (01/TAIN) (TT80/2021) > Chọn kỳ kê khai > Đồng ý1.2 Hồ sơ lập tờ khai thuế hàng không nước ngoài áp dụng năm tính thuế từ 2021 trở về trước:

Trên thanh tiêu đề nhấn chọn Kê khai > Thuế tài nguyên > Tờ khai theo thông tư cũ > Tờ khai thuế tài nguyên (01/TAIN) > Chọn kỳ tính thuế > Đồng ý2. Nhập liệu (*):Kiểm tra lại nội dung nhập liệu, nhấn chọn Ghi (F5) để lưu lại thông tin đã nhập.


Bài viết liên quan

Hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm

Ký nộp hồ sơ thuế điện tử

Kiểm tra kết quả nộp hồ sơ thuế điện tử

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.