Open navigation

Tùy chỉnh khuyến mãi của Shopee

I. Giới thiệu:

Nội dung bài viết hướng dẫn thực hiện cài đặt giá khuyến mãi và thời gian khuyến mãi của Shopee trong hệ thống BigSeller.

 

II. Hướng dẫn thực hiện:

1. Thiết lập cho sản phẩm trực tuyến (online):

  

 

 

2. Thiết lập giá khuyên mãi cho sản phẩm tại danh mục hộp nháp và tải lên thất bại:

 

 

Vào trang chỉnh sửa sản phẩm, nhấp vào Thông tin bán hàng, tìm đến SKU, tồn kho và giá;

Nhấp vào Chọn chương trình, chọn một chương trình khuyễn mãi;

Điền vào số lượng giới hạn mua và giá khuyến mãi;

Sau khi hoàn tất chỉnh sửa, nhấp vào Lưu & tải lên.

 

 

Lưu ý:

1. Nếu không có chương trình có thể chọn, vui lòng đến kênh người bán tạo một chương trình khuyến mãi trước.

2. Nếu chương trình hiển thị trên Bigseller không nhất trí với chương trình trên kênh người bán, vui lòng nhấp vào nút đồng bộ, hệ thống sẽ đồng bộ tự động.

3. Chỉ hiển thị giá trong các chương trình khuyến mãi đang diễn ra.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.