Open navigation

Phân phối chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho người lao động

Tổng quan

Nội dung bài viết giới thiệu về chức năng phân phối chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho người lao động trong hệ thống HR24 tích hợp với SafetySigning


Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: thiết lập chức năng hỗ trợ kết nối ký từ xa cho ứng dụng di động SafetySigning, gồm có:

. Cài đặt, thiết lập SafetySigning Server (xem hướng dẫn) / RemoteSigner (xem hướng dẫn) hỗ trợ kết nối từ xa thiết bị chữ ký số để ký hợp đồng điện tử

Lưu ý: đơn vị chọn 1 trong 2 mô hình giải pháp này của TS24 để sử dụng

Trên thiết bị di động cài đặt ứng dụng SafetySigning (xem hướng dẫn)

. Tạo nút ký số Home Assistant [Thông tin Cấu hình] (xem hướng dẫn) / tạo ký số RemoteSigner (xem hướng dẫn) trong ứng dụng di động SafetySigning

. Kết nối tài khoản Drive (xem hướng dẫn) trong ứng dụng di động SafetySigning

Bước 2: cấu hình kết nối Drive trong phần mềm TaxOnline (xem hướng dẫn) / iBHXH (xem hướng dẫn)

Bước 3: cấu hình kết nối Drive trong hệ thống HR24

1. Vào mục Nhân viên

2. Chọn mở Cấu hình Drive > Chứng từ khấu trừ thuế TNCN

3. Nhấn nút Tạo để tạo mới 1 cấu hình kết nối

4. Tên, Mã số thuế ký số SafetySigning nhập tên cấu hình kết nối đang khởi tạo và mã số thuế của đơn vị

5. Loại tài khoản Drive hỗ trợ tuỳ chọn dạng tài khoản kết nối theo Google Drive (Gmail) hoặc One Drive

6. Tài khoản đang sử dụng nhập tài khoản Drive) đã thực hiện kết nối trong ứng dụng di động SafetySigning và phần mềm nghiệp vụ TaxOnline / iBHXH trước đó

7. Tuỳ chọn mở rộng chia sẻ thư mục, cấu hình mặc định được sử dụng trong hệ thống HR24 (không bắt buộc cấu hình)

8. Nhấn chọn Lấy mã xác nhận để thực hiện xác thực quyền truy cập tài khoản Gmail với hệ thống Google / One Drive với hệ thống Microsoft

Bước 4: Cập nhật thông tin nhân viên trong hệ thống quản lý nhân sự HR24; lưu ý những thông tin bắt buộc cần phải có

Số CMND / CCCD

Thư điện tử

Mã số thuế cá nhân

Liên kết tài khoản sử dụng hệ thống cho nhân viên (xem hướng dẫn)

Bước 5: lập chứng từ khấu trừ thuế trong phần mềm TaxOnline / iBHXH, gửi trình ký qua Google Drive

1. Tuỳ chọn chứng từ đã nhập liệu hoàn chỉnh

2. Tuỳ chọn chứng từ cần trình ký qua Google Drive

3. Nhấn chọn chức năng Trình ký (tuỳ theo Drive đang sử dụng có thể chọn Google Drive / ownCloud)

Bước 6: thực hiện ký số chứng từ khấu trừ thuế trong ứng dụng di động SafetySigning thực hiện ký số chứng từ khấu trừ thuế (xem hướng dẫn)

Bước 7: Chứng từ khấu trừ thuế đã ký thành công, trong phần mềm TaxOnline / iBHXH, chọn Đồng bộ Google Drive

Bước 8: kiểm tra thông tin chứng từ khấu trừ thuế TNCN trong hệ thống quản lý nhân sự HR24

1. Vào mục Nhân viên

2. Chọn Nhân viên

3. Tuỳ chọn thông tin nhân viên cần tra cứu

4. Bảng thông tin chi tiết của nhân viên, chọn vào bảng Chứng từ khấu trừ thuế TNCN để xem chứng từ khấu trừ thuế TNCN tại đây; có thể tuỳ chọn gửi Email chứng từ cho người lao động


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.