Open navigation

Cài đặt ứng dụng SafetySigning

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn thực hiện tải và cài đặt ứng dụng SafetySigning trên thiết bị di động.


Hướng dẫn thực hiện

Tùy theo thiết bị di động đang sử dụng, thực hiện truy cập App Store / Google Play (CH Play) để tải, cài đặt ứng dụng SafetySigning;

Đăng nhập vào ứng dụng bằng tài khoản do nhà dịch vụ cung cấp / Gmail / Apple ID.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.