Open navigation

Tuyến đưa đón | Loại thông báo hành vi

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn về chức năng tuyến đưa đón | loại thông báo hành vi trong hệ thống Bus2School.

Chức năng này hỗ trợ tạo thông báo có sẵn trên ứng dụng di động B2S Driver, giúp nhân viên hỗ trợ đưa đón (bảo mẫu, tiếp viên) và quản lý của trường có thể chọn, thực hiện một cách nhanh chóng hơn theo mẫu thông báo sẵn có.


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí chức năng

1. Tại giao diện trình đơn chính, chọn chức năng Bus2School

2. Chọn mở Tuyến đưa đón > Loại thông báo hành vi

3. Nút chức năng hỗ trợ tạo mới nội dung thông báo

4. Danh sách nội dung thông báo đã khởi tạo trong hệ thống

Tạo mới nội dung thông báo

1. Nhập tên nội dung thông báo; tuỳ chọn loại thông báo tại dòng Ghi chú

2. Nhấn chọn LƯU để hoàn tất

Xoá bỏ nội dung thông báo

1. Tại danh sách nội dung thông báo đã tạo, tuỳ chọn dòng thông tin cần xoá

2. Nhấn chọn biểu tượng chức năng mở rộng tại góc phải màn hình

3. Nhấn chọn XoáCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.