Open navigation

Trọng lượng và Khối lượng

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn người dùng cơ bản về trọng lượng và khối lượng trên hệ thống 2ez.

Tính năng này cho phép bạn quản lý các sản phẩm dựa trên trọng lượng và khối lượng của chúng, giúp quản lý và theo dõi hàng tồn kho dễ dàng hơn.


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí tính năng: Điểm bán hàng > Cấu hình > Điểm bán hàng

Tại Trọng lượng & Khối lượng, bật tính năng trọng lượng và khối lượng sản phẩm.

Thiết lập thông tin trọng lượng và khối lượng trong các sản phẩm.

Sau đó có thể xem thông tin về trọng lượng và khối lượng của sản phẩm trong giỏ hàng POS.

Thông tin về trọng lượng và khối lượng sản phẩm cũng có trong biên lai.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.