Open navigation

Đối tượng tham gia

Căn cứ theo Khoản 5, Điều 12 của Luật Bảo hiểm y tế năm 2014Quyết định 490/QĐ-BHXH ban hành ngày 28/3/2023 của BHXH Việt Nam, trong đó có hướng dẫn sửa đổi, bổ sung nhóm đối tượng tham gia BHYT theo diện hộ gia đình quy định tại điểm khoản 5 Điều 17 Quyết định 595/QĐ-BHXH 2017.

Quyết định mới cũng nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện triển khai theo "Đề án 06" và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về bỏ sổ hộ khẩu trong giải quyết thủ tục hành chính.

Ngày 1/4/2023 khi Quyết định 490/QĐ-BHXH chính thức có hiệu lực.

Theo đó, các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình sẽ bao gồm toàn bộ người có tên trong cùng 1 hộ gia đình đăng ký thường trú, tạm trú, trừ các nhóm đối tượng sau:

1 - Nhóm do người lao động và đơn vị đóng.

2 - Nhóm do tổ chức BHXH đóng.

3 - Nhóm do ngân sách Nhà nước đóng.

4 - Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng.

5 - Người đã được người sử dụng lao động đóng bảo hiểm y tế gồm:

+ Thân nhân của công nhân, viên chức quốc phòng đang phục vụ trong Quân đội.

+ Thân nhân của công nhân công an đang phục vụ trong Công an Nhân dân.

+ Thân nhân của người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu.

Như vậy, quy định mới bổ sung thêm một số nhóm đối tượng được người sử dụng lao động đóng BHYT sẽ không thuộc đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình. Bên cạnh đó, quy định mới cũng sửa đổi nhóm đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình gồm toàn bộ thành viên của 1 hộ gia đình đăng ký thường trú, tạm trú thay cho quy định trước đây là toàn bộ thành viên trong sổ hộ khẩu.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.